AliPhysics  7622010 (7622010)
AliForwardMCFlowTaskQC Member List

This is the complete list of members for AliForwardMCFlowTaskQC, including all inherited members.

AliForwardFlowTaskQC()AliForwardFlowTaskQC
AliForwardFlowTaskQC(const char *name)AliForwardFlowTaskQC
AliForwardFlowTaskQC(const AliForwardFlowTaskQC &o)AliForwardFlowTaskQCprotected
AliForwardMCFlowTaskQC()AliForwardMCFlowTaskQC
AliForwardMCFlowTaskQC(const char *name)AliForwardMCFlowTaskQC
AliForwardMCFlowTaskQC(const AliForwardMCFlowTaskQC &o)AliForwardMCFlowTaskQCprotected
Analyze()AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
CheckEvent(const AliAODForwardMult *aodfm)AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
CheckTrigger(const AliAODForwardMult *aodfm) const AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
CombineHists(TH2D &hcent, TH2D &hfwd)AliForwardFlowTaskQCprotected
EFlowFlags enum nameAliForwardFlowTaskQC
EndVtxBinList(const TList &list) const AliForwardFlowTaskQCprotected
fAODAliForwardFlowTaskQCprotected
fAODMCHeaderAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fBinsCentralAliForwardFlowTaskQCprotected
fBinsCentralTRAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fBinsForwardAliForwardFlowTaskQCprotected
fBinsForwardTRAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fBinsMCAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fCentAliForwardFlowTaskQCprotected
fCentAxisAliForwardFlowTaskQCprotected
fEtaGapAliForwardFlowTaskQCprotected
fFlowFlagsAliForwardFlowTaskQCprotected
fFMDCutAliForwardFlowTaskQCprotected
fHistCentAliForwardFlowTaskQCprotected
fHistdNdedp3CorAliForwardFlowTaskQCprotected
fHistdNdedpMCAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fHistdNdedpV0AliForwardFlowTaskQCprotected
fHistEventSelAliForwardFlowTaskQCprotected
fHistFMDMCCorrAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fHistFMDSPDCorrAliForwardFlowTaskQCprotected
fHistSPDMCCorrAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fHistVertexSelAliForwardFlowTaskQCprotected
FillMCHist()AliForwardMCFlowTaskQCprotected
FillTracks(VertexBin *bin, UShort_t mode) const AliForwardFlowTaskQCprotected
FillVtxBinList(const TList &list, TH2D &h1, Int_t vtx, UShort_t flags=0x0) const AliForwardFlowTaskQCprotected
FillVtxBinList3Cor(const TList &list, TH2D &hcent, TH2D &hfwd, Int_t vtx, UShort_t flags=0x0)AliForwardFlowTaskQCprotected
FillVtxBinListEtaGap(const TList &list, TH2D &href, TH2D &hdiff, Int_t vtx, UShort_t flags=0x0) const AliForwardFlowTaskQCprotected
FillVZEROHist(AliVVZERO *vzero)AliForwardFlowTaskQCprotected
fImpactParToCentAliForwardMCFlowTaskQCprotected
Finalize()AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
fMaxMomentAliForwardFlowTaskQCprotected
fOutputListAliForwardFlowTaskQCprotected
fSPDCutAliForwardFlowTaskQCprotected
fSumListAliForwardFlowTaskQCprotected
fTrackCutsAliForwardFlowTaskQCprotected
fUseFlowWeightsAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fUseImpactParAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fUseMCVertexAliForwardMCFlowTaskQCprotected
fVtxAliForwardFlowTaskQCprotected
fVtxAxisAliForwardFlowTaskQCprotected
fWeightsAliForwardMCFlowTaskQCprotected
GetCentFromB() const AliForwardMCFlowTaskQCprotected
GetCentrality(const AliAODForwardMult *aodfm)AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
GetOutputList()AliForwardFlowTaskQCinline
GetQCType(UShort_t flags, Bool_t prependUS=kTRUE)AliForwardFlowTaskQCstatic
GetVertex(const AliAODForwardMult *aodfm)AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
GetVZERO() const AliForwardFlowTaskQCprotected
Init()AliForwardFlowTaskQCinlinevirtual
InitHists()AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
InitVertexBins()AliForwardMCFlowTaskQCprotectedvirtual
k3Cor enum valueAliForwardFlowTaskQC
kEtaGap enum valueAliForwardFlowTaskQC
kFillBoth enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kFillDiff enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kFillRef enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kFMD enum valueAliForwardFlowTaskQC
kHybrid enum valueAliForwardFlowTaskQC
kInvCent enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kInvVtx enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kMC enum valueAliForwardFlowTaskQC
kNoCent enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNoCentral enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNoEvent enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNoForward enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNoTrigger enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNoVtx enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kNUAcorr enum valueAliForwardFlowTaskQC
kOK enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kReset enum valueAliForwardFlowTaskQCprotected
kSatVtx enum valueAliForwardFlowTaskQC
kSPD enum valueAliForwardFlowTaskQC
kStdQC enum valueAliForwardFlowTaskQC
kSymEta enum valueAliForwardFlowTaskQC
kTPC enum valueAliForwardFlowTaskQC
kTracks enum valueAliForwardFlowTaskQC
kVZERO enum valueAliForwardFlowTaskQC
MakeCentralityHists(TList *list) const AliForwardFlowTaskQCprotected
operator=(const AliForwardMCFlowTaskQC &o)AliForwardMCFlowTaskQCprotected
AliForwardFlowTaskQC::operator=(const AliForwardFlowTaskQC &)AliForwardFlowTaskQCprotected
PrintFlowSetup() const AliForwardFlowTaskQCprotected
SetCentralityAxis(TAxis *axis)AliForwardFlowTaskQCinline
SetCentralityAxis(const char *bins)AliForwardFlowTaskQC
SetDetectorCuts(Double_t fmdCut, Double_t spdCut)AliForwardFlowTaskQCinline
SetEtaGapValue(Double_t eg)AliForwardFlowTaskQCinline
SetFlowFlags(UShort_t flags)AliForwardFlowTaskQC
SetMaxFlowMoment(Short_t n)AliForwardFlowTaskQCinline
SetTrackCuts(AliAnalysisFilter *trCuts)AliForwardFlowTaskQCinline
SetUseFlowWeights(Bool_t use=kTRUE)AliForwardMCFlowTaskQCinline
SetUseImpactParameter(Bool_t use=kTRUE)AliForwardMCFlowTaskQCinline
SetUseMCHeaderVertex(Bool_t use=kTRUE)AliForwardMCFlowTaskQCinline
SetVertexAxis(TAxis *axis)AliForwardFlowTaskQCinline
Terminate(Option_t *option)AliForwardFlowTaskQCvirtual
UserCreateOutputObjects()AliForwardFlowTaskQCvirtual
UserExec(Option_t *option)AliForwardFlowTaskQCvirtual
~AliForwardFlowTaskQC()AliForwardFlowTaskQCinlinevirtual
~AliForwardMCFlowTaskQC()AliForwardMCFlowTaskQCinlinevirtual